ลงทะเบียน สำหรับ การส่งไฟล์งาน

เบอร์โทร : เบอร์มือถือ 10 หลัก ห้ามวรรค ห้ามขีด
      


     สมัครเป็น Member ง่ายๆ โดยใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ 10 หลัก ถ้าระบบตรวจสอบแล้ว เบอร์ของคุณยังไม่เคยติดต่อกับทางร้าน ระบบก็จะให้คุณกำหนด User 3-12 หลัก ถ้ากำหนดเข้าไปแล้วซ้ำกับคนอื่นก็จะขึ้นมาให้กำหนดใหม่ User นี้จะเป็นชื่อเว็บไซค์ขอบคุณ เพื่อเข้ามาติดต่องานกับทางร้านในครั้งต่อไป และสามารถเข้ามาดูงานที่เราเคยทำกับทางร้านได้อีกด้วย
     หลังจากกรองข้อมูลเพื่อสมัคร Member กับทางเราเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะนำคุณเข้าไปสู่่เว็บไซค์ของคุณเช่น http://user.pimlai.com แล้วจะสร้างระบบงานขึ้นมาให้คุณ โดยจะตั้งชื่องานว่า ส่งงานผ่านหน้าเว็บ คุณสามารถเปลี่ยนชื่องานให้ตรงกับงานที่คุณกำลังจะส่งเข้ามาได้ เพื่อความถูกต้องและค้นหาง่าย จะมีช่องให้คุณบันทึกข้อความถึงทางร้าน ด้านขวา จะเป็นระบบ ไฟล์งานในระบบ คุณสามารถ upload file งานของคุณได้โดย กดปุ่ม Upload Files หรือ จับไฟล์งานจากเครื่องของคุณลากลงมาวางบน ช่องว่างด้านขวาได้เลย ไฟล์ก็จะถูก upload เข้าสู่ระบบทันทีคุณก็จะสามารถมองเห็นไฟล์งานที่อยู่ในระบบได้ตลอดเวลา ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในด้านซ้าย ให้คุณกดปุ่ม Save ข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกลงระบบทันที
     ถ้าคุณต้องการ ส่งงานเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป ให้คุณเข้าเว็บไซค์ของคุณ เช่น http://user.pimlai.com หรือ เข้ามาเมนู ส่งไฟล์งานตรงนี้ใหม่ก็ได้ แล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้าไป ระบบจะค้นหา เว็บไซค์ของคุณ และแสดงขึ้นมาให้คุณคลิ๊กเข้าไป เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว ถ้าคุณยังไม่มีการสร้างรหัสผ่านระบบก็จะเข้าสู่ระบบพร้อมใช้งานให้ทันที
     ให้คุณคลิ๊กไปเมนู สร้างงานใหม่ แล้วใส่ชื่องานกับจำนวน แล้วกด Save ได้เลย รายละเอียดอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแลงได้ เมื่อคุณกด Save แล้ว ระบบก็จะนำคุณเข้าสู่หน้าส่งไฟล์งานและแก้ไขข้อมูลงาน เหมือนกับครั้งแรกที่เข้าระบบแต่จะเป็นงานชิ้นใหม่ หน้านี้จะมีขั้นตอนงานขึ้นมาให้คุณเห็นว่าทางร้านได้ทำงานคุณถึงขั้นตอนไหนแล้ว และคุณสามารถบันทึกข้อความถึงทางร้านได้ตลอดเวลา
     เมนู Home เป็นหน้าแสดงงานที่คุณกำลังติดต่อทำงานกับทางร้าน ถ้าคุณคลิ๊กเข้าไปที่ ดูงานทั้งหมด ระบบก็จะแสดงงานที่คุณเคยทำกับทางร้านทั้งหมด ให้คุณสามารถคลิ๊กเข้าไปดู ย้อนหลังได้
     เมนู Picture เป็นหน้าแสดง ภาพแต่ละงานที่คุณเคยทำกับทางร้าน เผื่อสะดวกในการค้นหา
     เมนู สร้างงานใหม๋ เป็นหน้า สร้างงานเพื่อจะนำไฟล์งานเข้าสู่ระบบ
     เมนู Pwd เป็นหน้ากำหนดรหัสผ่านเผื่อความปลอดภัยของข้อมูลคุณ